Värdet av bibliotek inom högre utbildning

”Community college, college, and university librarians no longer can rely on their stakeholders’ belief in their importance. Rather, they must demonstrate their value.”

Jag önskar att den nu avslutade arbetsgruppen för framtidsfrågor inom SUHF forum för bibliotekschefer hade haft tillgång till ACRL rapporten Value of Academic Libraries – A comprehensive Research Review and Report.

Att biblioteket är betydelsefullt är självklart för den som arbetar på biblioteket. Det är inte lika självklart för den som finansierar verksamheten och det är oerhört viktigt att biblioteken konkret arbetar med att utveckla och förstå sin verksamhet samtidigt som man tydligt kommunicerar bibliotekets värde och bidrag till sina användare och finansiärer.

Författaren Megan Oakleaf från Syracuse University tar sin utgångspunkt i en lägesbeskrivning, går vidare med förslag på hur biblioteken bör gå vidare och identifierar områden som bör undersökas ytterligare. ACRL planerar att följa upp denna rapport med ett ”Toolkit” innehållande verktyg och exempel som bibliotek kan använda sig av i sin verksamhetsutveckling.

”Librarians seek to protect the life of the mind and defend knowledge for knowledge’s sake. At the same time, we strive to create effective and efficient operations that are responsive to the needs of our faculty and students.”

Många bibliotek har en tuff situation. Därför är det viktigare än någonsin att vi arbetar aktivt med att kartlägga, beskriva och försöka mäta bibliotekens roll i sina organisationer. Istället för att göra som vi alltid gjort i verksamhetsplaneringen bör vi ta en allvarlig funderare över vad som behöver göras och sedan sätta igång med det så att vi står rustade och vet vårt eget värde i hjärta och i handling.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

  

  

  

Get Adobe Flash player