Open Bibliographic Meta-Data

Häromdagen skrev JISC Information Environment Team ett blogginlägg med titeln ”What does open bibliographic meta-data mean for academic libraries”.

At JISC we think there are some intriguing benefits from taking the open approach to bibliographic metadata. We think it will maximise the possibilities for reusing the metadata to develop new and innovative services for librarians, researchers, students and teachers.

För att utforska olika exempel av hur fritt tillgängligt bibliografiskt data används har man konstruerat the Open Bibliographic Data Guide. LIBRIS lyfts här fram som ett exempel med tillgängliggöra ”open Linked Data for unspecified use”. Det är glädjande att så många bibliotek arbetar för att göra sitt data fritt tillgängligt!

Open Knowledge Foundation bildades 2004 och är en:

not-for-profit organization promoting open knowledge: that’s any kind of information – sonnets to statistics, genes to geodata – that can be freely used, reused, and redistributed.

What is Open Knowledge?

‘Open knowledge’ is any content, information or data that people are free to use, re-use and redistribute — without any legal, technological or social restriction. We detail exactly what openness entails in the Open Knowledge Definition. The main principles are:

1. Free and open access to the material
2. Freedom to redistribute the material
3. Freedom to reuse the material
4. No restriction of the above based on who someone is (e.g. their nationality) or their field of endeavour (e.g. commercial or non-commercial)

De driver bl a en blogg som är värd att bevaka om du är intresserad av den här typen av frågor, vilket du borde vara om du jobbar på ett bibliotek. I bloggen kan du bl a läsa om The Open Library. Ett spännande projekt för att skapa en öppen katalog.

CERN fattade i början av 2010 ett beslut om att öppna sin katalog och frigöra sitt data bl a via biblios.net och The Open Library.

I skiftet oktober/november kunde man i Thingology läsa om hur tyska Konstanz university låtit LibraryThing ladda 1,38 miljoner katalogposter in i OverCat (LibraryThing’s sökindex). I inlägget finner man även en passning till OCLC.

Svensk Biblioteksförening har tillsatt ett utvecklingsråd för bibliotekens tekniska infrastruktur och vi har arbetat med ett antal påståenden. Ett av dessa kretsar kring katalogposter och meta-data. Folkbibliotekens erfarenhet av att vara begränsade av licensvillkor för katalogdata har legat som en blöt filt över det icke existerande bibliotekssverige. Jag minns själv diskussionerna i ett utvecklingsprojekt kring att nå ut med katalogposter för talböcker till andra kataloger och de problem som vi ställdes inför. Licensvillkor för hur vårt meta-data får användas är hämmande för utvecklingen och syftar endast till att begränsa bibliotekens möjligheter att välja leverantörer.

Just eftersom vi har direkt erfarenhet av hur restriktioner på användandet av katalogposter kan hämma samarbete, innovation och utveckling inom sektorn är det mycket märkligt att KB väljer att gå med på OCLC:s villkor för katalogposter från WorldCat vilket kommer hindra den svenska samkatalogen från att fortsätta vara en rik öppen källa av bibliografiskt meta-data. Det är paradoxalt att detta sker samtidigt som KB försöker lösa knuten med folkbibliotekens förhållande till BURK och BTJ.

KB borde söka samarbete och utveckling med de som tydligt tagit ställning för öppenhet, open data och open access. KB borde utnyttja tillfället att försöka påverka OCLC i en situation där vi har deras uppmärksamhet och de försöker få med oss. KB borde arbeta tillsammans med biblioteken för att höja kompetensen kring de här frågorna i Sverige.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

  

  

  

Get Adobe Flash player