Att läsa om Discovery och dess konsekvenser

Det börjar komma fler och fler läsvärda artiklar om Discovery och dess konsekvenser. I ett kommande nummer av College & Research Libraries kan man läsa om NCSU:s erfarenheter av en sökruta och deras upplägg med olika tiers/moduler av sökingångar. Artikeln heter How Users Search the Library from a Single Search Box.

Academic libraries are turning increasingly to unified search solutions to simplify search and discovery of library resources. Unfortunately, very little research has been published on library user search behavior in single search box environments. This study examines how users search a large public university library using a prominent, single search box on the library website. The article examines two semesters of real-world data, totaling nearly 1.4 million transactions. Findings include that unified library search is about more than the catalog and articles, though these predominate. Additionally, a small number of the most popular search queries accounts for a disproportionate amount of the overall queries. Also discussed are the merits of ongoing evaluation of library user search behaviour.

Kanske inte en tsunami av erfarenheter som förändrar ens världsbild men en bra genomgång, tänk och metod. Läsvärt.

Ett annat intressant spår i följden av Discoverysystemen är hur utbildningen förändras. Tankar om det kan man läsa i ACRLog och inlägget Convenience and its Discontents: Teaching Web-Scale Discovery in the Context of Google. Att Discoverysystemen påverkar undervisningen är klart (om man tillåter det), frågan är ju bara vad som fungerar och vilka erfarenheter som är värda att sprida. Redan förra året träffades utbildare från GU, BLR och Chalmers för att diskutera hur Summon påverkade användarundervisningen. I vår kommer användargruppsmötet ha ett större fokus på att skapa nätverk och erfarenhetsutbyte mellan utbildare på lärosäten som använder Summon. Det hela äger rum i Borås om någon månad. Det skall bli väldigt intressant.

På samma vis vore det intressant om någon ville ta upp tråden om hur Discovery påverkar referensarbetet. Men det kommer säkert.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

  

  

  

Get Adobe Flash player